EU Proyekto

This image has an empty alt attribute; its file name is Publicita_web_Innovatrics_1-2-626x700-1.png

Výzva na predkladanie ponúk – IKT hardware – Innovatrics, s.r.o.pdf

Príloha č. 1 – technická špecifikácia Innovatrics.pdf

Príloha č. 4 – záznam z prieskumu trhu IKT hardware.pdf

Výzva na predkladanie ponúk – expertná služba inovácie a služby programovania – Innovatrics, s.r.o.pdf

Príloha č. 1 – technická špecifikácia expertná služba inovácie a služby programovania.pdf

Príloha č. 2 – vzor kalkulácie ceny pre expertnú službu inovácie a služby programovania.pdf

Záznam z prieskumu trhu_Expertná služba inov. a služby programovania.pdf

Záznam z prieskumu trhu_Služby senior strart-up mentora.pdf

Záznam z prieskumu trhu_výstava Londýn, SDW_Planet Biometrics 2019.pdf

Záznam z prieskumu trhu_výstava CIAB FEBRABAN, Sao Paulo.pdf